เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อตกลงและเงื่อนไข กติกาแล้วก็ข้อตกลงของ MEGAGAMEVIP มีหลักเกณฑ์ต่างๆตามที่ได้กำหนดซึ่งเป็นผู้แทนของความเห็นชอบระหว่าง ค่ายMEGA GAME ซึ่งต่อแต่นี้ไปเรียกว่า “เว็บ” หรือ บริษัทกับผู้เล่น ลูกค้าหรือผู้เที่ยวชมเว็บหรือเข้ามาใช้งานในส่วนต่างๆของเว็บเรา

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป

  • MEGAGAMEVIP ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฏ ระบบเบียบในการเล่นได้ตลอดเวลา โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าหากพบว่าเป็นกฏการเปลี่ยนแปลงที่มีผลโดยตรงกับลูกค้า โดยยินดีที่จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการให้บริการ
  • MEGAGAMEVIP ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรโมชั่น รวมทั้งข้อแม้กฎระเบียบต่างๆจากกิจกรรมพิเศษ
  • ผู้ให้บริการ MEGA GAME ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมดัดแปลงใดๆ ที่ติดตั้งภายในเครื่อง หรือระบบเครือข่าย ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือระบบการให้บริการเกม หากตรวจพบ จะขอยุติการให้บริการทุกกรณี โดยถือเงื่อนไขนี้ เป็นที่สิ้นสุด และจะมีสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทุกกรณี

การยินยอมรับการวางเดิมพัน

  • สำหรับลูกค้า ที่มีการวางเดิมพัน ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในการตัดสินใจของท่านแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ เว้นแต่เป็นความผิดอันเกิดจากระบบของการให้บริการ

การเปิดบัญชี

  • ลูกค้ายินยอมที่จะเปิดบัญชี หรือใช้งานบัญชีธนาคารหรือบัญชี Wallet ประเภทต่างๆ เพื่อใช้รับบริการกับ MEGAGAMEVIP และหากมีผลกระทบใดๆที่เกิดขึ้น ถือว่าลูกค้าได้มีการยินยอมที่จะใช้งานบัญชีดังกล่าวด้วยตนเองแล้ว

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  • ลูกค้ามีความยินยอมแล้ว ที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อการเล่น และทางผู้ให้บริการ MEGAGAMEVIP มีความยินดีที่จะแจ้งว่า ลูกค้าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการให้ข้อมูลกับเรา และเราจะไม่นำข้อมูลของท่าน ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิยช์อื่นใด หากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร